Announcement to RVU academic community and stakeholders
Rift Valley University Addis Ababa and its surrounding Oromia Special Zone Campuses’ graduation ceremony will be conducted in Addis Ababa Stadium on July 17, 2021. This is, therefore, to inform prospective graduates and stakeholders to contribute their parts for the success of this historic graduation.

NB: Prospective graduates and participants are urged to wear face-masks and take precautionary measures on the graduation day.
Congratulations!
RVU-Hub of Excellence!

እንኳን ደሰ አላችሁ ፣እንኳን ደሰ አለን !
ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ በአዲሰ አበባ እና በአዲሰ አበባ ዙሪያ በኦሮሚያ ልዩ ዞን ውሰጥ በሚገኙ ካምፖሶቹ በተለያዩ ሙያዎች ለአመታት ያሰለጠናቸውን ተማሪዎች ሐምሌ 10 ቀን 2013 ዓ.ም በአዲሰ አበባ እሰታዲየም ያሰመርቃል ።
የዩኒቨርሲቲው ማኔጂንግ ካውንሰል ምረቃውን በማሰመልከት ለሪፍት ቫሊ አካዳሚክ ኮሚዩኒቲና ለሁሉም ባለድርሻ አካላት እንኳን ለዚህ ታሪካዊ የምረቃ በዓል አደረሳችሁ እያለ ለምረቃው ድምቀትና ስኬት ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላችሁን ድጋፍና ዕገዛ እንድታደርጉ ጥሪውን ያሰተላልፋል ።

ማሳሰቢያ ፡ማሰክ ማድረግ እና ርቀትን ጠብቆ መንቀሳቀሰ ለጋራ ደህንነት መሆኑን ተገንዝባችሁ ከወዲሁ አሰፈላጊውን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ከወዲሁ ለማሳስብ እንወዳለን።
ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርሲቲ የሊህቀት ማዕከል ነው!

Baga Gammaddan! Baga gamadne!
Yuunivarsiitiin Riifti Vaalii Kaampaasota Finfinnee fi Kan godina addaa naannoo Finfinnee barattoota ogummaa adda addaatiin sadarkaa garaagaraatii leenjisaa ture Adoolessa 10, 2013 A.L.I tti Istaadiyoomii Finfinneetti eebbisissa. Bulchiinsi Yuunivarsiitichaa eebba kana ilaalichsuun hawaasa Yuunivarsiitichaa fi maamiltoota isaa hundaan baga guyyaa seena qabeessa kanaan isin gahe jechaa galma gahiinsaa fi bareedina ayyanichaatiif hawaaisi Yuunvaritiichaa fi maamiltoonni keenya hundumtuu gargaarsaa fi deggarsa barbaachisu akka gootan waamicha keenya isiniif dhiyeesina,

Hub : Nageenya hunda keenyaatiif jecha haguuggii fuuyaanii godhachuu fi fageenya keessan eeguu hindagatiinaa!
Yuunivarsiitii Riifti Vaalii Wirtuu “Burqaa Ayyotaa”!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here